Bất ổn tệ nhất từ 2009 của Iran

Bạo lực trong biểu tình đã làm 13 người thiệt mạng, trong đó 31/12 là ngày chết chóc nhất với 10 người chết, gồm 6 người ở thị trấn miền tây Tuyserkan, hai người ở thị trấn tây nam Izeh, hai người ở thị trấn miền tây Dorud.