Bầu Đức hoàn thành đàm phán với các chủ nợ

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về tình hình kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, Công ty cho biết đã hoàn thành việc đàm phán với các chủ nợ, đảm bảo áp lực trả lãi và gốc vay được thực hiện theo tiến độ khai thác vườn cao su và dầu cọ, chủ yếu bắt đầu từ năm 2019. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai đồng bộ việc bán tài sản, thu hồi các khoản phải thu, hoán đổi nợ và trái phiếu liên quan đến Temasek nhằm giảm số dư nợ vay. Tổng nợ vay của công ty đã giảm từ 27.300 tỷ đồng xuống còn 23.100 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng hoàn thành việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, tái cơ cấu nguồn vốn thông qua hoán đổi 500 tỷ đồng nợ và thực hiện bán tài sản không thuộc lĩnh vực ưu tiên để tiếp tục giảm nợ và tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cũng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, tập đoàn của Bầu Đức đang đàm phán chuyển nhượng một phần vốn tại dự án HAGL Myanmar để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu vốn và ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp. Giai đoạn 1 của dự án tại Yangon Myanmar đã ghi nhận doanh thu 1.011 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm tập đoàn đạt 3.982 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.188 tỷ đồng. Trong đó riêng quý III, doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ cùng lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn thành trồng hơn 17.000 ha với hơn 20 loại cây giá trị kinh tế cao như thanh long, chanh dây, chuối, xoài, bưởi da xanh, mít, bơ, sầu riêng, hồ tiêu, ớt… Trong đó hơn 2.000 ha cho lĩnh vực nông nghiệp đã cho thu hoạch, đem lại doanh thu hơn 1.289 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý IV, tập đoàn sẽ tiếp tục trồng mới 2.000 ha cây ăn quả, bên cạnh việc đưa vào thu hoạch 3.800 ha cây ăn quả. Dự kiến, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 52.000 tấn với doanh thu 1.020 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trong quý cuối cùng của năm 2017 là 1.770 tỷ với lợi nhuận 180 tỷ đồng. Trong đó, mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn tiếp tục được đặt ra với kỳ vọng đưa tổng nợ vay xuống dưới 22.300 tỷ đồng vào cuối năm.

Minh Sơn