Cát Phượng đóng vai mẹ Kiều Minh Tuấn trong ‘Sui gia đối mặt’

Vở kịch Sui gia đối mặt quy tụ Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu, Trấn Thành, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Tiến Luật, Tiết Cương, Lê Giang, Nam Thư…