Cây sộp trăm tuổi trổ trái chi chít ở Sài Gòn

Trái cây đậu chi chít, trắng cả cành, thu hút nhiều loài chim tới ăn. Theo người dân, năm nay cây thay lá sớm, trùng ngay Tết Dương lịch và trái đậu rất nhiều, hơn hẳn các năm trước.