Con đường hơn nửa thế kỷ chuyên bán trầu cau ở Sài Gòn

“Tôi bán ở đây từ khi 15 tuổi, giờ cũng đã ngoài lục tuần. Phần lớn, những người bán ở đây đều quê ở Bà Điểm, xứ sở trầu cau của Sài Gòn. Thời điểm đó, nơi này là chỗ cung cấp trầu cau chính cho các chợ ở thành phố, thậm chí là cả vùng miền Đông Nam Bộ”, bà Gái (61 tuổi) nói.