Công an, quân đội xuất quân bảo vệ APEC

Theo Thứ trưởng Nam, Tiểu ban sẽ bố trí, phân công lực lượng phối hợp với quân đội bảo vệ chặt chẽ tại các sân bay quốc tế, các mục tiêu trọng điểm, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, rà soát bom, mìn, khống chế điểm cao, chế áp di động, xử lý vật thể bay không người lái…