Đình cổ nhất Việt Nam trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Đình Chèm tọa lạc trên khu đất rộng ba mẫu nằm ngoài đê sông Hồng, thuộc phường Thụy Phương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Đình thờ Thượng đẳng Thiên vương Lý Ông Trọng và Hoàng Phi Bạch Tĩnh Cung.

Tương truyền dưới thời Thục Phán, nhà Tần bị giặc Hung Nô quậy phá, Tần Thủy Hoàng sai sứ sang cầu vua Thục cử tướng tài giúp. Lý Ông Trọng được cử đi giúp Tần dẹp giặc. Thắng trận, vua Tần gả công chúa và phong tước Phụ Tín Hầu, nhưng ông Trọng xin về nước. Sau khi ông qua đời, nhà vua sai lập đình thờ và phong tặng 4 chữ “Thượng đẳng Thiên vương”.