Hải Phòng khánh thành hai cầu nối sông Thái Bình

Tiên Lãng và Vĩnh Bảo là hai huyện ngoại thành trọng yếu của Hải Phòng song điều kiện kinh tế, giao thông đi lại còn khó khăn. Hàng ngày, không chỉ người dân hai huyện nói trên mà người dân từ huyện Tiền Hải và Thái Thụy (Thái Bình) sang Hải Phòng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào hai cầu phao Hàn và phao Đăng bắc qua sông Thái Bình.