Hari Won, BB Trần hái chè trên cao nguyên

Họ học làm một số món ăn, trong đó có đặc sản thắng cố được làm từ thịt ngựa, lợn hoặc bò, chế biến cùng tim, gan, lòng của con vật.