Jennifer Phạm mặc xuyên thấu bên Phạm Văn Phương

Thanh Hằng sử dụng nhiều phụ kiện như đồng hồ, clutch, vòng tay, vòng cổ… phối với bộ đầm đen.