John Huy Trần và bạn đời hưởng trăng mật ở Canada

Sau khi kết hôn tại Canada, John Huy Trần và bạn đời Nhiệm Huỳnh dành thời gian nghỉ dưỡng, đón Giáng sinh và năm mới ở đất nước này.