Lý Nhã Kỳ phát hơn 1.000 phần quà cho người dân Khánh Hòa

Trước đó, trong buổi đấu giá cuối tháng 12, Lý Nhã Kỳ mua áo dài của Trương Thị May với giá 300 triệu đồng sau đó chi tiếp 350 triệu đồng mua một bức tranh. Toàn bộ 650 triệu đồng này được cô chuyển thành các phần quà để tặng những hộ nghèo, gặp khó khăn trong đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung.