Napas và IBK Hà Nội triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng

Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc chi nhánh Hà Nội (IBK Hà Nội) phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.

Khách hàng giao dịch tại IBK Hà Nội.

Khách hàng giao dịch tại IBK Hà Nội.

Theo đó, khách hàng là chủ tài khoản mở tại IBK Hà Nội thông qua quầy giao dịch có thể chuyển tiền nhanh đến tài khoản hoặc số thẻ của người thụ hưởng mở tại 38 ngân hàng tham gia mạng thanh toán Napas.

Đồng thời, khách hàng của 38 ngân hàng này cũng có thể chuyển tiền nhanh vào tài khoản của các khách hàng mở tại IBK Hà Nội. Giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 xử lý theo thời gian thực, người nhận sẽ nhận được tiền ngay sau khi người gửi hoàn tất giao dịch.

IBK Hà Nội là một trong hai chi nhánh của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Việc hợp tác với Napas nằm trong kết hoạch đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng trên nền tảng kết nối hạ tầng chuyển mạch tài chính giữa hai bên, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Minh Trí