Người Hà Nội lội bùn bắt chuột đồng

“Mỗi tổ chuột thường có hai lỗ thông lên trên, chỉ cần dọa một đầu và đầu kia đặt bẫy thì thế nào cũng trúng”, anh Yên nói.