Phạm Băng Băng khen hôn phu ấm áp, trượng nghĩa

Băng Băng chia sẻ Lý Thần có rất nhiều ưu điểm như ấm áp, tốt bụng, chăm chỉ… “Không chỉ tốt với bạn bè, người thân, anh ấy hành hiệp trượng nghĩa với cả người lạ”, cô nói.