Thùy Dung mang 140 kg hành lý sang Nhật thi hoa hậu

Tổng hành lý của đại diện Việt Nam gồm 10 kiện, nặng gần 140 kg. Trong đó, bộ trang phục dân tộc của cô chiếm 3 kiện riêng.