Tổng công ty phát điện 3 bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 749,124 triệu cổ phần (36% vốn điều lệ) với mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần.

Để có thể đủ điều kiện mua số cổ phần này, nhà đầu tư chiến lược phải có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; có năng lực tài chính và có kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm gần nhất đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế.

Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 36 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược chiếm 36% vốn điều lệ.

Công ty ưu tiên bán cổ phần cho nhà đầu tư là các tổ chức hoặc liên danh có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hoặc kỹ thuật công nghệ liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năng (quản lý, vận hành nhà máy điện, cung cấp than, cung cấp nhiên liệu LNG, bảo trì, bảo dưỡng, EPC, OEM…). Nhà đầu tư cần có năng lực thu xếp tài chính, có khả năng hỗ trợ Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) thu xếp vốn đầu tư các dự án điện trong tương lai.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cần có phương án hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hoá trong việc chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên vật liệu.

Cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền khi đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp cổ phần hóa về những nội dung sau:

– Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh điện năng và thương hiệu của doanh nghiệp cổ phần hóa trong thời gian ít nhất ba năm, từ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược.

– Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 5 năm, từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

– Các nghĩa vụ bồi thường khi vi phạm cam kết đã ký với mức bồi thường xác định theo thiệt hại thực tế.

– Nhà nước có quyền định đoạt đối với toàn bộ số lượng cổ phần nhà đầu tư chiến lược mua khi vi phạm các cam kết đã ký.

Số lượng nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần tối đa không quá 3 nhà đầu tư, theo phương thức bán đấu giá hoặc thỏa thuận. Tổng số cổ phần chào bán là 749,124 triệu cổ phần (36% vốn điều lệ). Khối lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là toàn bộ số lượng cổ phần chào bán.

Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân theo kết quả của cuộc đấu giá công khai ra công chúng (dự kiến được tiến hành vào ngày 9/2). Tỷ lệ đặt cọc mua cổ phần 20% giá trị cổ phần đặt mua theo khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà đầu tư gửi Công văn đăng ký (ghi rõ số lượng cổ phần đăng ký mua), kèm hồ sơ chứng minh năng lực và các cam kết và nghĩa vụ tuân thủ theo thời gian và địa điểm như sau: từ 13h30 ngày 5/1 đến 11h30 ngày 15/1 (Giờ Việt Nam), tại Ban Quản lý đầu tư vốn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam – số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 66946290

Liên hệ: ông Cao Đạt Khoa – Trưởng ban quản lý đầu tư vốn – số điện thoại: 0966 570 579 – Email: khoacd@evn.com.vn; bà Nguyễn Minh Hiếu – chuyên viên Ban quản lý đầu tư vốn – số điện thoại: 0912 242 268 – Email: hieunm@evn.com.vn).

EVN tổ chức gặp mặt nhà đầu tư để cung cấp thêm thông tin về EVNGENCO3 vào lúc 8h30 ngày 9/1/2018 tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhà đầu tư quan tâm liên hệ bằng văn bản để EVN sắp xếp lịch làm việc.

EVN/EVNGENCO3 sẽ ký hợp đồng bảo mật với các nhà đầu tư về việc cung cấp các thông tin về EVNGENCO3 cho các nhà đầu tư trước ngày 9/1. Trong trường hợp bán theo phương thức thỏa thuận, nhà đầu tư cần đặt cọc theo quy định tại mục 6 thông báo này, chậm nhất 16h ngày 16/1 (Giờ Việt Nam).

Trong trường hợp bán theo phương thức đấu giá, nhà đầu tư đặt cọc theo quy định tại mục 6 thông báo này, dự kiến chậm nhất 16h ngày 13/2 (Giờ Việt Nam). Xem thêm tại đây hoặc website này.

(Nguồn: EVN)